Strona główna > Aktualności

 

03 kwietnia 2018

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 3 kwietnia 2018 roku zmieniliśmy adres naszego biura.

Obecnie nasza kancelaria mieści się w Poznaniu, przy ul.Dąbrowskiego 190 60–594.

Numery telefonów nie uległy zmianie.

 

17 grudnia 2015

Mec. Oskar Pawłowski został powołany Uchwałą Zarządu PKOl z dnia 17 grudnia 2015 roku do pełnienia funkcji arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na okres kadencji 2016 - 2019.

17 czerwca 2014

Trybunał Polskiego Związku Motorowego powołał Mecenasa Oskara Pawłowskiego w poczet swoich członków. Trybunał jest naczelną władzą Polskiego Związku Motorowego i rozstrzyga spory pomiędzy członkami Polskiego Związku Motorowego oraz rozpatruje odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych właściwych dla poszczególnych dyscyplin sportów motorowych takich jak rajdy samochodowe, wyścigi samochodowe i motocyklowe, żużel oraz karting. Trybunał Polskiego Związku Motorowego jest również stałym sądem polubownym właściwym dla rozstrzygania sporów majątkowych powstałych w związku z uprawianiem sportów motorowych.

13.11.2013

W dniach 14-15 stycznia 2014 w Warszawie odbędą się warsztaty organizowane przez Trio Conferences dla firm z branży energetycznej na temat Zapotrzebowanie na energię a możliwości
inwestycyjne
. Mecenas Oskar Pawłowski wygłosi na nich wykład dotyczący tematu: Niepewność regulacji jako kluczowy element ryzyka inwestycyjnego w energetyce.
Opowie m.in. o regulacjach prawnych i systemowych umożliwiających i blokujących inwestowanie w nowe bloki energetyczne. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://www.trioconferences.pl/wydarzenie/zapotrzebowanie-na-energie-a-mozliwosci-inwestycyjne

23.10.2013

Dnia 23 października 2013 roku mecenas Oskar Pawłowski, na zaproszenie Trio Conferences, wygłosił wykład na temat Rozporządzenie taryfowe a Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – nowe możliwości przesyłania gazu. Prelekcja została wygłoszona na warsztatach Gazowe Rozporządzenie Taryfowe, które Trio Conferences zorganizowało w Warszawie dla firm z branży gazowej i energetycznej. Mecenas Pawłowski podczas swojego wystąpienia omówił między innymi najnowsze zmiany w prawie odnośnie ułatwień zmiany dostawcy gazu.

30.08.2012

W dniu 30 sierpnia 2012 roku Center for Business Education zorganizował w Katowicach warsztaty na temat: Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce, Tryb kontroli NIK i URE – sankcje i kary.
Mecenas Oskar Pawłowski został poproszony o poprowadzenie wykładu i omówienie m.in. kwestii dotyczącej przestrzeni regulacyjno – organizacyjnej wokół utrzymywania i zarządzania zapasami
paliw oraz prawidłowej gospodarki magazynowej i sposobów składowania paliw. Pełną relację z warsztatów mogą Państwo przeczytać pod poniższym linkiem:
http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-utrzymywanie-zapasow-paliw-w-energetyce.html

21.05.2012

Dnia 21 maja 2012 roku Mecenas Oskar Pawłowski, na zaproszenie Ambasadora RP w Bernie, uczestniczył w konferencji New Energy Challenges on example of the Polish Shale Gas Projects. Spotkanie zgromadziło ponad 100 przedstawicieli środowisk biznesowych z Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Francji. Do Zurychu przybyli przedstawiciele kluczowych przedsiębiorstw sektora energetycznego, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych. Głównym tematem rozmów było przedstawienie aktualnego stanu poszukiwań gazu łupkowego w Polsce w kontekście problematyki związanej z rozwojem rynku energii. Konferencja miała duże znaczenie dla polskiego rynku energetycznego w związku z potencjalnymi inwestycjami zagranicznymi w polskie projekty energetyczne.

20.12.2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie powołało Mecenasa Oskara Pawłowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. INSTAL-LUBLIN S.A. jest jedną z największych firm instalacyjnych w Polsce specjalizujących się w usługach związanych z realizacją prac w obiektach przemysłowych, mieszkaniowych i użyteczności publicznej.

16.08.2010

13 sierpnia 2010 Prezydium Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii powołało Mecenasa Oskara Pawłowskiego na stanowisko arbitra. Sąd Arbitrażowy ds. Energetyki został stworzony z myślą o budowaniu pozytywnego wizerunku i ogólnego zaufania uczestników do rynku energetycznego, jak również kształtowaniu prawidłowych relacji pomiędzy podmiotami.

11.02.2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku powołało Mecenasa Oskara Pawłowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotem działalności Spółki jest wydobycie i przerób ropy naftowej oraz handel produktami naftowymi.

20.01.2010

W najnowszym wydaniu miesięcznika Inwestor [nr1/2010] ukazał się artykuł autorstwa Mecenasa Oskara Pawłowskiego „Badanie stanu prawnego nieruchomości due diligence.

18.05.2009

W dniach 11-14 maja 2009 w Kazimierzu Dolnym odbyła się XV Konferencja Naukowo -Techniczna „Rynek energii elektrycznej: Zagrożenia i nowe wyzwania”. Mecenas Oskar Pawłowski wygłosił na niej referat na temat „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich obrony”. Tekst wystąpienia został opublikowany w 2 numerze (2009) czasopisma „Rynek energii”.
„Rynek energii” to dwumiesięcznik, w którym poruszana jest tematyka związana głównie z obrotem energią cieplną i elektryczną, a także zagadnienia dotyczące m.in. rynku paliw pierwotnych, aspektów ekonomicznych i sposobów finansowania małych i dużych projektów inwestycyjnych, oszczędności energii, termo-renowacji budynków, budownictwa inteligentnego i emisji zanieczyszczeń.


 Dział Współpracy
z Klientami:

tel. +48 61 661 00 45
fax +48 61 661 00 46
e-mail: kancelaria@legalnet.pl

Biuro główne:
Oskar Pawłowski i Wspólnicy
spółka komandytowa
Dąbrowskiego 190,
60-594 Poznań

tel. +48 61 661 00 45
fax +48 61 661 00 46

NIP: 7792329592
KRS: 0000297429
Regon: 300780260

 strona główna | o kancelarii | aktualności | usługi | kariera | kontakt