Strona główna
UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 3 kwietnia 2018 roku zmieniliśmy adres naszego biura. Obecnie nasza kancelaria mieści się w Poznaniu, przy ul.Dąbrowskiego 190 60–594. Numery telefonów nie uległy zmianie.Radca prawny to obok adwokata jeden z tzw. wolnych zawodów prawniczych. Prawnik, mecenas, konsultant, doradca, opiekun prawny - wszystkie te określenia używane są we współpracy z kancelariami radców prawnych. Przyjmuje się, że najbardziej charakterystyczne cechy 'wolnego zawodu', a tym samym profesji radcy prawnego, to: - służebność publiczna zawodu, wyrażającą się misją ochrony rozwijania lub gwarantowania dóbr wyższego rzędu (np. życia, zdrowia, sztuki, własności intelektualnej, mienia wielkiej wartości, ładu społecznego i publicznego, praw i wolności jednostki), intelektualny charakter czynności zawodowych wymagający specjalistycznej edukacji oraz praktyki (aplikacja), działanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przynależność do korporacji zawodowej (okręgowa izba radców prawnych), świadczenie usług na własną odpowiedzialność.

Dziś dobry prawnik to specjalista w wybranej dziedzinie. Mówiąc potocznie, nie ma dobrych prawników od wszystkiego. Coraz bardziej skomplikowane i dynamicznie zmieniające się przepisy, implementacja prawa europejskiego, powodują konieczność wybrania poszczególnych działów prawa i poprzez pracę z klientami kancelarii specjalizowanie się, zdobywanie w nich doświadczenia. Praca radcy prawnego polega w pierwszej kolejności na świadczeniu obsługi prawnej podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym a także jednostkom organizacyjnym. Pomoc prawna to udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami w charakterze zastępcy.
strona główna | o kancelarii | aktualności | usługi | kariera | kontakt