Strona główna > O kancelarii


Kancelaria reprezentowana przez radcę prawnego Oskara Pawłowskiego, zatrudniająca i współpracująca na stałe z kilkunastoma radcami prawnymi, aplikantami, doradcami podatkowymi i konsultantami prawnymi świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych, inwestujących na terenie Polski, specjalizując się w szczególności w następującym zakresie:

prawo kontraktów gospodarczych, opracowywanie i negocjowanie projektów umów,
prawo spółek - powoływanie do życia spółek handlowych, opracowywanie dokumentacji
         korporacyjnej, umowy z zakresu obrotu tytułami uczestnictwa w spółkach (akcje, udziały),
         operacje kapitałowe,
fuzje i przejęcia spółek, operacje typu share-deal i asset-deal, restrukturyzacja przedsiębiorstw;
         przeprowadzanie badań stanu prawnego spółek (due diligence), reprezentowanie nabywcy
         przed organami administracji publicznej w postępowaniach o uzyskanie niezbędnych zezwoleń,
corporate finance – wycena spółek z uwzględnieniem wyznaczenia odpowiedniej ceny na
         okoliczność potencjalnej sprzedaży, przejęcia lub fuzji, prawo pracy, w tym prawo kontraktów
         menedżerskich oraz innych umów, o świadczenie usług, reprezentowanie pracodawców przez
         sądami w sporach z pracownikami,
prawo własności intelektualnej - kwestie prawnoautorskie w szczególności z zakresu
         oprogramowania komputerowego oraz prawa własności przemysłowej,
prawo nowych technologii; zagadnienia prawne związane ze świadczeniem usług drogą
         elektroniczną, zawierania umów przez Internet, obrotem bazami danych oraz ich
         udostępnianiem, wdrożeniami systemów informatycznych, spory dotyczące domen
         internetowych,
prawo antymonopolowe, prawo energetyczne oraz prawo zamówień publicznych,
prawo obrotu nieruchomościami oraz obsługa inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych,
         zabezpieczanie oraz dochodzenie należności,

Prowadzimy obsługę prawną w języku polskim i angielskim, w tym zakresie współpracujemy z filologami angielskim doświadczonymi w tłumaczeniu tekstów o charakterze prawniczym oraz z tłumaczami przysięgłymi języka angielskiego.Dzial Wspólpracy
z Klientami:

tel. +48 61 661 00 45
fax +48 61 661 00 46
e-mail: kancelaria@legalnet.pl

Biuro główne:
Oskar Pawłowski i Wspólnicy
spółka komandytowa
Dąbrowskiego 190,
60-594 Poznań

telefon: +48 61 661 00 45
fax: +48 61 661 00 46

NIP: 7792329592
KRS: 0000297429
Regon: 300780260


strona główna | o kancelarii | aktualności | usługi | kariera | kontakt