Strona główna > Usługi

Stała współpraca z Kancelarią, wewnątrz której za bieżące prace wykonywane dla Klienta odpowiada dedykowany mu prawnik, to nie tylko możliwość skonsultowania jakichkolwiek zapytań prawnych występujących w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. To pewność bycia w zgodzie z dynamicznie zmieniającym się prawem w każdym momencie
. To bezpieczeństwo, oszczędność czasu i niższe koszty.


Opinie prawne, informacje o biężących zmianach w przepisach, eskpertyzy, analizy, wykładnie, to jeden z najczęstszych efektów wykonanywanych przez Kancelarię usług. To bezpieczeństwo dla prowadzonych przez przedsiębiorcę działań lub swego rodzaju, szczegółowa instrukcja postępowania.


Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub przed organami administracji państwowej pozwala wykorzystać jego doświadczenie i wiedzę, co niewątpliwie wpływa na szybkość zakończenia sporu. O ile leży to w interesie Klienta, prawnicy Kancelarii, którzy reprezentują swoich mocodawców, dążą w pierwszej kolejności do polubnowego załatwienia sprawy. Pozwala to zaoszczędzić czas i w znaczny sposób zredukować koszty postępowania.


Inaczej "planowanie podatkowe" oznacza taki wybór struktury planowanej transakcji względnie czynności prawnej, aby uzyskać zminimalizowanie łącznych obciążeń podatkowych.


Nie ulega wątpliwości, iż obsługa prawna dla skomplikowanych fuzji, przejęć lub transakcji na rynkach akcji jest absolutną podstawą. Zapewniamy dostęp do wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów, dzięki którym inwestycje są jeszcze bardziej efektywne.


Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach jest w interesie wszystkich przedsiębiorców oraz klientów.


Przekonanie niektórych, nieuczciwych przedsiębiorców, iż droga do wygzekwowania przez ich wierzycieli nieuregulowanych należności, jest długa, coraz częściej konfrontowane jest z bardzo pomocnym postępowaniem nakazowym, które w praktyce pozwala w ciągu jednego miesiąca doprowadzić do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez kancelarię komorniczą.


Skomplikowane i ciągle zmieniające się przepisy postępowania cywilnego lub administracyjnego są niewątpliwym problemem w samodzielnym występowaniu przed sądami powszechnymi lub organami administracji. Prowadzimy na co dzień kilkadziesiąt spraw, reprezentując Klientów w postępowaniach cywilnych, w szczególności nakazowych, upominawczych, pozwalających szybko uzyskać nakaz zapłaty dla nieuregulowanych należności.


To doradztwo w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej dla biężącej działalności, dokonywanych inwestycji. To także reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi i innymi organami administracji. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym związanym z podatkowymi aspektami przekształceń kapitałowych.


Obserwowany od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej ogromny wzrost czynności prawnych związanych z rynkiem nieruchomości i wartością dokonywanych tu transakcji powoduje konieczność każdorazowej, dokładnej analizy wszelkich elementów związanych z umową kupna-sprzedaży nieruchomości czy szeroko rozumianym prawem budowalnym.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej powszechną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Coraz popularniejsze stają się osobowe spółki komandytowe. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek prawa handlowego, jak i dalszej ich biężącej obsługi.


Transakcje kapitałowe przy dynamicznie rozwijającej się gospodarce są coraż bardziej skomplikowane i czasochłonne. Odpowiednie przygotowanie transakcji poprzez stworzenie odpowiednich dokumentów, przeprowadzenie audytu prawnego spółek, w których udziały są nabywane lub sprzedawane. jest dziś absolutnym minimum.


Dzial Wspólpracy
z Klientami:

tel. +48 61 661 00 45
fax +48 61 661 00 46
e-mail: kancelaria@legalnet.pl

Biuro główne:
Oskar Pawłowski i Wspólnicy
spółka komandytowa
Dąbrowskiego 190,
60-594 Poznań

telefon: +48 61 661 00 45
fax: +48 61 661 00 46

NIP: 7792329592
KRS: 0000297429
Regon: 300780260

strona główna | o kancelarii | aktualności | usługi | kariera | kontakt